Priser

Standardpris på et bilde er 50,-.

Bilder som av en eller annen grunn vurderes å være av lavere kvalitet prises ned, uten at det har noe med motivet å gjøre. Det kan være at oppløsningen er lavere, at størrelsen på utsnittet er lav eller at lysforholdene da bildet ble tatt var så dårlige at det forringer kvaliteten på det ferdig behandlede bildet – for å nevne noen. Innendørssesongen er og blir en utfordring for en stevnefotograf da lysforholdene i ridehaller landet over er meget varierende. Bilder fra denne perioden prises derfor normalt sett lavere.

I motsatt tilfelle vil et bilde kunne prises opp dersom det vurderes å være et sjeldent bra blinkskudd, av teknisk meget god kvalitet, f.eks. ved at det nesten ikke må croppes (beskjæres). Her ligger også et element av fotografens tilfredshet med det endelige resultatet; er bildet unikt? Har bildet en bra komposisjon? Er bildet teknisk meget bra, høy oppløsning, skarpt og har liten grad av beskjæring? I så fall prises bildet opp.

Dersom du ønsker å kjøpe et større antall bilder (flere enn 10 stk.), så ta kontakt for rabattkode for kvantumsrabatt. Send en mail til jens@budsberg.no eller SMS til 97 98 22 11, så ordner det seg!